ประเภทการใช้งานเครื่องนับเหรียญ

วัสดุแยกเหรียญที่วางขายโดยโดยมากจะมีราคาอยู่ที่ 40,000-50,000 บาท แต่บางครั้งทางหุ้นส่วนอาจจะมีการจัดโปรโมชันเพื่ออนุกูลการขาย ด้วยการนำมาตัดราคาอย่างเช่น ยี่ห้อ Cauley ที่ราคาขายเป็นประจำจะอยู่ที่ 45,500บาท แต่มีการจัดโปรโมชันลดครึ่งราคา ทำให้ เครื่องนับเหรียญ มีราคาที่ถูกลง ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อผู้บริโภคเพราะสามารถซื้อได้มากกว่าหนึ่งเครื่อง เป็นพิเศษแบงก์ ห้าง หรือสมาพันธ์ที่ข้องเกี่ยวกับการเงิน ที่มักจะซื้อยิ่งกว่าครั้งละ1 สิ่ง

การใช้งาน เครื่องนับเหรียญ ในการทุ่นแรง ถือว่าช่วยให้การดำเนินการเสร็จเร็วยิ่งขึ้น ผู้ใช้ที่รอจะไม่ต้องรู้สึกอารมณ์เสีย เมื่อต้องนำเงินไปฝากธนาคารแล้วทางแบงก์มีการขอตรวจนับซ้ำ ก็สามารถนำเหรียญที่ได้มาใส่ลงไปในเครื่องรอเพียงไม่นานก็จะทราบทันที หรือในศูนย์การค้าที่หลังจากปิดยอดประจำวัน เจ้าหน้าที่จะไม่ต้องเสียเวลามานั่งคัดแยกเหรียญและนับเหรียญแบบผิดๆ ถูกๆ ให้เสียเวลา ใช้ เครื่องนับเหรียญ เพียงเครื่องเดียวก็สามารถทราบจำนวนเงินที่ชัดเจนได้แล้ว ไม่ต้องนับหลายครั้งจนเกิดความระส่ำระสาย ที่สำคัญในประจุบันสินค้าถูกผลิตมาให้มีความแม่นยำและเสถียรมากขึ้น ต่อจากนั้นเมื่อต้องตรวจนับจำนวนเหรียญที่ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ก็สามรารถทำได้ง่าย และวางใจได้ 100 ร้อยละ

การค้ำประกันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ โดยโดยมากวัสดุที่ใช้ในการนับเหรียญนั้นทางบริษัทจะรับประกันเป็นเวลา 1 ปี และหลังจากนั้น ก็จะสามารถนำมาซ่อมกับทางบริษัทได้ โดยอาจจะมีส่วนลดหรือบริการพิเศษให้กับผู้ซื้อในการเลือกสรรซื้อ หากไม่มีการค้ำประกันหรือการให้บริการประเภทนี้ อาจจะทำให้ได้สินค้าที่ไม่น่าพอใจได้