เทคโนโลยีกับผลงานศิลปินและนักวาดเขียน

งานเขียนหรืองานวาดภาพศิลปะ เป็นงานที่สร้างสรรค์โลกให้มีสุนทรียภาพให้สวยงาม โดยงานเขียนศิลปะจะมีคุณค่ามากน้อยขึ้นอยู่กับจิตรกรผู้สร้างสรรค์ ที่จะสามารถถ่ายทอดจินตนาการของตนเองได้ดีแค่ไหนและสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจตาม งานศิลปะนั้นจึงจะมีคุณค่าในสายตาผู้อื่น อาชีพจิตรกรจึงเป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถสร้างมูลค่าได้มหาศาล แต่ที่จริงแล้วเงินไม่ใช่ตัวกำหนดคุณค่าของศิลปะเสมอไป ขึ้นอยู่กับจิตรกรท่านนั้นมีความสุขกับงานศิลปะของตนเองก็เกินพอ ส่วนเงินเป็นของแถมเท่านั้นเอง ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการวาดภาพบนโลกใบนี้มีมากมาย เพียงค้นหาตนเองและแนวทางให้เจอท่านอาจเป็นผู้หนึ่งที่ฝากชื่อไว้ในวงการศิลปะก็เป็นได้

สำหรับงานทางด้านจิตรกรโดยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นในด้านการเขียน ภาพวาดภาพต่าง ๆ ลงบนวัสดุ เช่น ผ้าใบ ผ้า กระดาษ ไม้ หรืออื่น ๆ ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ โดยถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของจิตรกร ผ่าน พู่กัน ดินสอ ปากกา ออกมาเป็นรูปร่างให้มีลักษณะเป็นรูปธรรมมากขึ้น ด้วยลวดลายที่บรรจงสวยงามตามแต่จิตรกรแต่ละท่านจะสร้างสรรค์รวมไปถึงการทำงานในด้าน การวาดภาพในผนังวัด โบสถ์ หรือ ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เราเรียกว่างานจิตรกรรมนั่นเอง ซึ่งการวาดภาพต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับนักวาดรูปด้วยว่ามีความถนัดในด้านใด เช่น การวาดด้วยสีน้ำมัน หรือสีโปสเตอร์ หรือการวาดด้วยสีแท่ง

สำหรับผู้เริ่มประกอบอาชีพนี้ การประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเองเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นจึงควรบริหารการจัดเก็บข้อมูลแฟ้มภาพของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยอาจใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าช่วยจัดเก็บรวบรวมผลงานที่สามารถนำเสนอประชา สัมพันธ์ต่อลูกค้า ผู้สนใจทั่วไป หรือสื่อมวลชน หรืออาจติดต่อเว็บไซต์ที่จัดขายสินค้าในหมวดศิลปะภาพวาด

การเข้าร่วมแสดงผลงานกับจิตรกรที่ประสบความสำเร็จ หรือจัดงานแสดงภาพวาดของตนเองโดยอาจขอความสนับสนุนจากองค์กรของรัฐ เอกชน หรือสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยเพิ่มโอกาสการขายงานหรือภาพวาดได้มากขึ้น

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลปกรรมของบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์ นักออกแบบฉากหรือเวที นักวาดภาพประกอบในนิตยสาร หนังสือต่างๆ นักออกแบบลวดลายต่างๆ เพื่อใช้ตกแต่งในบ้านเรือน เครื่องประดับ เสื้อผ้า เครื่องใช้ หรือบัตรอวยพรเอนกประสงค์ นักออกแบบแสตมป์หรือสัญลักษณ์ วิทยากร ครู–อาจารย์ มัคคุเทศก์นำชมภาพศิลปะทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือมัคคุเทศก์ในการนำชมธรรมชาติ เจ้าของโรงเรียนสอนศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ให้กับกลุ่มเยาวชน

ซึ่งปัจจุบันนี้ผลงานศิลปะนั้นได้นำเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเป็นตัวช่วยในการทำงาน เพื่อให้ผลงานศิลปะนั้นดูมีความทันสมัยและเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นด้วย