ประโยชน์ของเครื่องให้อาหารทางสายยางเตือนผู้ป่วย

การป้องกันดีกว่าการรักษาเป็นสุภาษิตที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คนส่วนใหญ่เจ็บป่วยและได้รับความเสียหายทางร่างกายอย่างรุนแรงเนื่องจากตนเอง พวกเขาไม่ไปพบแพทย์เมื่อจำเป็นต้องไปที่นั่น ซึ่งส่งผลให้โรครุนแรงขึ้น ในความเห็นของฉัน โรคส่วนใหญ่มีอันตรายน้อยกว่าหากตรวจพบในระยะเริ่มแรก ตัวอย่างเช่น ถ้าคนๆ หนึ่งต้องไปพบแพทย์ทุกๆ สองสัปดาห์ และเขาไม่ได้ไปพบแพทย์ โอกาสที่เขาจะหายก็น้อยลง เครื่องให้อาหารทางสายยางแต่เหตุผลก็คือพวกเขายุ่งมากในกิจวัตรประจำวันของพวกเขา และไม่สนใจการนัดหมายทางการแพทย์ตามปกติ 

เครื่องให้อาหารทางสายยางในสถานการณ์เหล่านี้ 

แอปพลิเคชั่นนี้จะส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ป่วยในการรักษาพยาบาลและผู้ป่วยไม่ต้องกังวลกับการนัดหมาย หากคุณเปิดคลินิกที่มีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ แอปพลิเคชันเตือนผู้ป่วยจะสร้างมาเพื่อคุณ เครื่องให้อาหารทางสายยางให้ประโยชน์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณแก่คุณมากมายซึ่งแสดงไว้ด้านล่าง ผู้ป่วยของคุณคือลูกค้าของคุณ คุณต้องดูแลพวกเขา หากจำเป็นต้องมาเยี่ยมคุณทุกสามเดือนหรือต้องตรวจเลือดทุกสัปดาห์ คุณควรส่งการเตือนพวกเขา หากผู้ป่วยมาเยี่ยมคุณ คุณจะได้รับค่าธรรมเนียมการนัดหมายอย่างชัดเจน

ผู้ป่วยรู้สึกพิเศษมากเมื่อแพทย์ส่งคำเตือนถึงเขา มันแสดงให้เห็นว่าคุณดูแลเขามากแค่ไหน ทัศนคตินี้จะโน้มน้าวให้เขาแนะนำคุณกับเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวของเขา คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียวในการซื้อแอปพลิเคชันนี้ หลังจากนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือการใช้งานมากนัก เครื่องให้อาหารทางสายยางจะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังผู้ป่วยของคุณ จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ คุณเพียงแค่ต้องแนบที่อยู่อีเมลซึ่งมีตัวเลือกให้ใช้งานในแอปพลิเคชันนี้ คุณยังสามารถส่ง SMS เตือนไปยังผู้ป่วย เพื่อจุดประสงค์นี้ คุณต้องกำหนดค่าด้วยซิมมือถือ 

นอกจากนี้ยังจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

เครื่องให้อาหารทางสายยางชันนี้ในคลินิกของพวกเขามีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าอย่างรวดเร็วด้วยอัตราส่วนการหมุนเวียนของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น หมายความว่าเนื่องจากการเตือนผู้ป่วย ผู้ป่วยรายเดิมต้องไปพบแพทย์คนเดิมน้อยลงเพื่อให้หายขาด แต่จำนวนผู้ป่วยในคลินิกเพิ่มขึ้นอย่างมาก เครื่องให้อาหารทางสายยางระหว่างคลินิกของคุณกับคลินิกอื่นๆ ในพื้นที่ของคุณ การค้นหาอาหารที่เหมาะสมสำหรับการจัดการผู้ป่วยเบาหวานไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่ยาก แต่วิธีนี้มักจะวิกฤตและอาจถึงแก่ชีวิตได้ บางครั้งวิธีการรักษาอาจเป็นอุปสรรคระหว่างแพทย์และผู้ป่วย

เครื่องให้อาหารทางสายยางร่วมกันเพื่อผลิตอาหาร เพื่อการบริหารผู้ป่วยเบาหวานที่ได้ผลจริง หัวข้อหลักของการโต้เถียงเกี่ยวข้องกับประเภทของอาหารที่เกี่ยวข้องกับอาหาร แพทย์หลายคนต้องการเห็นผู้ป่วยปฏิบัติตามการรับประทานอาหารที่เข้มงวดมาก แต่ผู้ป่วยหลายคนปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามการรับประทานอาหารที่เข้มงวดดังกล่าว โดยมักไม่รู้ว่าการตัดสินใจและการกระทำของตนอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงของโรค หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตได้ อาหารที่เข้มงวดสำหรับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานมักจะมากเกินไปสำหรับตัวผู้ป่วยเอง

เครื่องให้อาหารทางสายยาง