กระดานอัจฉริยะ / กระดาน interactive เป็นเครื่องมือที่เชื่อมต่อกับแล็ปท็อป

กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาโดยรวมและยังมีประสิทธิภาพมากในโลกธุรกิจ เป็นเครื่องมือที่เชื่อมต่อกับแล็ปท็อปกระดานอัจฉริยะ / กระดาน interactiveหรือคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิลหรือสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ โปรเจ็กเตอร์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เหมือนแป้นพิมพ์และเมาส์กระดาน interactiveและใช้เทคโนโลยีหน้าจอสัมผัสเพื่อใช้งาน ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ที่แนบมาด้วย ดังนั้นโปรเจ็กเตอร์

จะแสดงทุกอย่างที่เราเห็นบนเดสก์ท็อปกระดานอัจฉริยะ / กระดาน interactive ดังนั้นภาพจึงชัดเจนและใหญ่ อาจารย์และนักเรียนสามารถใช้กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบได้ โลกธุรกิจใช้สำหรับการอภิปรายและการประชุมกลุ่มเนื่องจากใช้เทคนิคภาพและเสียงไปพร้อมกัน จึงส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ในหลายๆ ด้านกระดานอัจฉริยะ / กระดาน interactive ซึ่งจะช่วยในการมีส่วนร่วมในทั้งกลุ่มสำหรับกิจกรรมเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นชั้นเรียนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนหรือการประชุมทางธุรกิจ ดังนั้นการเรียนรู้

ให้คนทั้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเห็นได้ ทำให้กิจกรรมน่าสนใจ

เนื่องจากกระบวนการโต้ตอบนี้จึงแข็งแกร่งมากและไปในหน่วยความจำระยะยาวของสมองของเรา เรารู้ว่าโปรเจ็กเตอร์เป็นเหมือนเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์ ดังนั้น กระดานอัจฉริยะ / กระดาน interactive จึงเป็นเครื่องมือที่มีสีสัน เนื่องจากสามารถแสดงรูปภาพ วิดีโอ ภาพยนตร์แอนิเมชั่น ให้คนทั้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเห็นได้ ทำให้กิจกรรมน่าสนใจและอยู่ในความทรงจำของเราไปอีกนาน การเรียนรู้โดยใช้กระดานนี้เป็นการเรียนรู้เชิงรุก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการอ่าน การเขียนกระดาน interactive การวิเคราะห์ และการอภิปรายซึ่งส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสมองของมนุษย์ ผู้ใช้ยังสามารถ

จัดระเบียบแบบทดสอบออนไลน์ ฯลฯ ซึ่งช่วยในการระดมความคิด กระดานอัจฉริยะ / กระดาน interactiveเครื่องมือนี้ช่วยให้บุคคลคิดเชิงปฏิบัติและมีเหตุผล งานวิจัยจำนวนมากยังสนับสนุนข้อเท็จจริงที่ว่ากระดานโต้ตอบสีขาวมีผลอย่างมากต่อการเรียนรู้ของนักเรียนหรือผู้ใช้ในเรื่องนั้นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือกระดานไวท์บอร์ดถูกมองว่ามีประโยชน์อย่างน่าอัศจรรย์สำหรับกระบวนการเรียนรู้ของผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางสายตา กระดาน interactiveสำหรับผู้พิการทางสายตา

ดังนั้นครูจึงสามารถแสดงสิ่งของหรือสิ่งของต่างๆ ได้จนถึงเวลาที่พวกเขา

มีประโยชน์เพราะเนื่องจากคนไม่สามารถมองเห็นได้อย่างถูกต้องกระดานอัจฉริยะ / กระดาน interactive โดยการใช้สิ่งของขนาดใหญ่ที่แสดงบนหน้าจอ พวกเขาสามารถเข้าใจสิ่

กระดานอัจฉริยะ / กระดาน interactive
กระดานอัจฉริยะ / กระดาน interactive ที่จำเป็น

งต่าง ๆ ได้ง่ายและด้วยเหตุนี้การศึกษาจึงง่ายขึ้นกระดานอัจฉริยะ / กระดาน interactiveboard สำหรับคนพิการจะเป็นประโยชน์เพราะคนเหล่านั้นไม่สามารถเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ในคราวเดียว

ดังนั้นครูจึงสามารถแสดงสิ่งของหรือสิ่งของต่างๆ ได้จนถึงเวลาที่พวกเขาสามารถจดจำได้ง่ายกระดาน interactive เนื่องจากทุกอย่างสามารถบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ได้ จึงพิสูจน์ได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ทีเดียวไวท์บอร์ดยังกระตุ้นให้ผู้คนเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และเข้าร่วมการสนทนาด้วยวิธีการที่น่าสนใจ กระดานอัจฉริยะ / กระดาน interactive

และทุกคนสามารถมีสิ่งต่างๆ มากมายที่จะสนับสนุนความคิดเห็นของพวกเขา เนื่องจากพวกเขาสามารถค้นหาผลลัพธ์ทางออนไลน์ได้