การทำความเข้าใจผลกระทบระยะยาวของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า

การสูบบุหรี่เป็นนิสัยที่น่ากลัวและส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว

หลายครั้งที่ผู้คนมองแค่ในระยะสั้นและไม่คำนึงถึงผลกระทบระยะบุหรี่ไฟฟ้ายาวที่การสูบบุหรี่อาจมีต่อร่างกาย ในขณะที่ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ ควันจากท่อและซิการ์ก็แย่เหมือนกันและควรหลีกเลี่ยงเช่นกัน

ผลกระทบระยะยาวบางประการของการสูบบุหรี่ ได้แก่ มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอด แผลพุพอง ความเสียหายต่อทารกในครรภ์ และจำนวนอสุจิต่ำ

มะเร็ง

  • ไม่เป็นความลับที่การสูบบุหรี่สามารถทำให้เกิดมะเร็งได้ แม้ว่ามะเร็งปอดบุหรี่ไฟฟ้า อันตรายจะเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย แต่มะเร็งอื่นๆ ได้แก่ ปาก กล่องเสียง หลอดอาหาร และกระเพาะปัสสาวะ ไต ปากมดลูก กระเพาะอาหาร และตับอ่อนก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ศัลยแพทย์ทั่วไประบุว่าร้อยละเก้าสิบของการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ทั้งหมดเกิดจากมะเร็งปอด
  • โรคปอด

โรคที่เกี่ยวข้องกับปอดอื่นๆ ที่อาจเชื่อมโยงกับการสูบบุหรี่ ได้แก่ หลอดลมอักเสบ โรคปอดบวม และภาวะอวัยวะ ร้อยละเก้าสิบของโรคเหล่านี้เกิดจากการสูบบุหรี่

โรคหัวใจและหลอดเลือด

ผู้สูบบุหรี่มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหัวใจเรื้อรังมากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ ในความเป็นจริง โรคหัวใจมีความเสี่ยงมากกว่ามะเร็ง

นี่เป็นเพียงส่วนน้อยของปัญหาสุขภาพระยะยาวที่สำคัญสำหรับการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า podเป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นว่าทำไมการพยายามเลิกโดยเร็วที่สุดจึงเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อเวลาผ่านไป ร่างกายสามารถรักษาตัวเองได้ อย่างไรก็ตาม อาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าที่ร่างกายจะแก้ไขผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อการสูบบุหรี่ได้ อย่ารอช้า ลงมือทำวันนี้เพื่อให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขและมีสุขภาพดีขึ้น