บริการชิปปิ้งสินค้ารายละเอียดสำคัญที่ควรทราบ

ชิปปิ้ง

 

ผู้ให้บริการชิปปิ้งสินค้าไม่ใช่ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า พวกเขาเป็นเพียงผู้จัดส่งโลจิสติกส์บุคคลที่สามหรือตัวแทนที่ไม่ใช่สินทรัพย์ พวกเขาจัดบริการด้านลอจิสติกส์สำหรับบุคคลและสำหรับบริษัท และดำเนินการจัดส่งผ่านผู้ให้บริการชิปปิ้งตามสินทรัพย์ไปยังปลายทางที่กำหนดไว้ภายในหรือนอกขอบเขตของประเทศ ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทขนส่งสินค้าคือการจองหรือจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการขนส่งสินค้าหรือการบรรทุก หรือแม้แต่บางครั้งสำหรับผู้คน

ในอุตสาหกรรมบริการชิปปิ้งสินค้า

ผู้ให้บริการชิปปิ้งมีบทบาทสำคัญและสำคัญมาก ประการแรก เราควรทราบว่ามีผู้ให้บริการขนส่งสองประเภท ได้แก่ ผู้ให้บริการทั่วไปและผู้ให้บริการตามสัญญา ผู้ขนส่งทั่วไปต้องให้บริการแก่บุคคลหรือบริษัทโดยปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของผู้มีอำนาจในการขนส่งทางบกและที่ดินของตนอย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ของหน่วยงานจัดส่งในขณะที่ให้บริการชิปปิ้งสินค้าอาจนำไปสู่การยกเลิกใบอนุญาตของผู้ให้บริการชิปปิ้งทั่วไป ในทางกลับกัน ผู้ให้บริการขนส่งตามสัญญาแตกต่างจากผู้ให้บริการขนส่งทั่วไปโดยรักษาสิทธิตามที่เห็นสมควรในการยอมรับหรือปฏิเสธการจัดส่งสำหรับบุคคลหรือบริษัท และสำหรับผู้ให้บริการส่วนตัวด้วย

ในขณะที่ให้บริการชิปปิ้งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ ตัวแทนหรือชิปปิ้งจะต้องแสดงความเชี่ยวชาญในการเตรียมและดำเนินการขนย้ายสินค้า พวกเขาจำเป็นต้องมีความรู้อย่างมากเกี่ยวกับการเตรียมและดำเนินการเอกสารและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการขนส่งระหว่างประเทศ หน้าที่เหล่านั้นรวมถึงการจัดทำและตรวจสอบใบกำกับสินค้า ใบตราส่งสินค้า และใบขนสินค้าออกของผู้ขนส่ง พวกเขายังต้องเตรียมและดำเนินการเอกสารตามข้อกำหนด

จะต้องจัดเตรียมและดำเนินการตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ให้บริการชิปปิ้ง

ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะเป็นผู้รับผิดชอบในชิปปิ้งไปยังปลายทางระหว่างประเทศ บทบาทของตัวแทนบุคคลที่สามเหล่านี้ในอุตสาหกรรมการเดินเรือมีมูลค่าที่สูงกว่า โดยเฉพาะต่อผู้ส่งออก ผู้ส่งออกพบว่าการจองและการจัดพื้นที่สำหรับการบรรทุกสินค้ากับบริษัทขนส่งระหว่างประเทศนั้นเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนเอกสารที่ผู้ส่งสินค้ารายอื่นเหล่านี้ทำงานได้ดีกว่าและเป็นมืออาชีพมากกว่าผู้ส่งออกโดยทั่วไป

ความรับผิดชอบในการจัดส่งของที่จัดส่งตรงเวลา ปลอดภัย และปลอดภัย และการตรวจสอบบริการจัดส่งนั้นดำเนินการโดยผู้ให้บริการชิปปิ้งบุคคลที่สามเหล่านี้มากยิ่งขึ้น ในกรณีที่สินค้าสูญหายหรือเสียหาย ผู้ส่งสามารถฟ้องร้องบริษัทขนส่งภายนอกได้ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ส่งจะได้ไม่ต้องแบกรับปัญหาในการฟ้องร้อง เนื่องจากตัวแทนเหล่านี้มีบทบาทในนามของลูกค้าและช่วยให้ลูกค้าได้รับค่าชดเชยสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย บุคคลหรือสถาบันธุรกิจมีอิสระที่จะติดต่อโดยตรงกับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง แทนที่จะมีบริการจัดส่งของบุคคลที่สาม  สอบถามที่ https://www.kudosintertrade.com/