ระบบจีพีเอส GPS Tracking System การประยุกต์ใช้ GPS Tracking

 GPS Tracking  ระบบบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลก โดยอาศัยการคำนวณพิกัด ระบบพิกัดกริดแบบยูทีเอ็ม (Universal Transverse Mercator ) จากสัญญาณนาฬิกาที่ส่งมาจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก ซึ่งมีตำแหน่งที่แน่นอน ระบบนี้สามารถบอกตำแหน่ง ณ จุดที่สามารถรับสัญญาณได้ทั่วโลก

 GPS Tracking คำว่า Tracking แปลตรงคือ การติดตาม GPS Tracking

ก็คือมี GPS ไว้สำหรับการติดตาม โดยเพิ่มสามารถบอกสิ่งอื่นได้นอกจาก พิกัด Latitude กับ Longitude เท่านั้น เมื่อตัวจับสัญญาณได้กำหนดตำแหน่งแล้ว วัตถุที่ต้องการติดตามนั้นจะถูกแปะหรือติดป้าย เพื่อให้เซนเซอร์ติดตามตำแหน่งได้ ข้อมูลของสถานที่นั้น จะถูกส่งไปยังเครือข่ายของเซนเซอร์โดยผ่านการสื่อสารแบบไร้สาย ตัวอย่างเช่น การติดตามตำแหน่งของรถยนต์ด้วยโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

 GPS Tracking Off-Line

การเก็บข้อมูลการวิ่งของรถ(ตำแหน่ง เวลา และความเร็ว) ไว้ในตัวเครื่องและนำข้อมูลมาถ่ายโอนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อรถกลับมาที่สำนักงานแล้ว ผู้ ตรวจสอบรถสามารถดูการวิ่งของรถย้อนหลังได้ วิธีนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรายเดือนได้แต่ข้อ เสียหลักคือไม่สามารถรู้ตำแหน่งรถปัจจุบันได้เลย

 GPS Tracking Real Time

การเก็บข้อมูลการวิ่งของรถไว้ในตัวเครื่อง และส่งข้อมูลมา ยังServerโดยทันที ผู้ใช้งานสามารถเข้ามายังServerเพื่อดูตำแหน่งรถปัจจุบันได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ ให้รถกลับเข้ามา อีกทั้งServerจะทำการเก็บข้อมูลเก่าๆไว้เพื่อให้ผู้ใช้ได้ดู การวิ่งของรถย้อนหลัง วิธีนี้จะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนเนื่องจากจะต้องมีการเชื่อมต่อกับสัญญาณ GPRS ตลอดเวลา

Location-based service บนระบบปฏิบัติการ Android

การให้บริการด้านตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ระบุที่อยู่ของผู้ใช้อุปกรณ์ไร้สายได้อย่างแม่นยำ เช่น โทรศัพท์มือถือ PDA หรืออุปกรณ์อื่นๆ ผ่านสัญญาณเครือข่ายของผู้ให้บริการนั้นๆ